Biler

Foto: Colourbox
INFO
Du kan finde Læsehjælp nederst på siden.
Du får læst teksten op, hvis du trykker på den.
Du kan downloade hele teksten som pdf.


Du kan her læse om biler. Hvilke biler, synes du, er seje? Hvordan skal de helst se ud?

Opgaven

Du skal læse historien. Når du er færdig med at læse, så kan du se, hvor mange af spørgsmålene, du kan svare på.

Historien

Der fin-des man-ge bi-ler.

Der fin-des man-ge flot-te bi-ler.

De kan væ-re sto-re.

De kan være små.

De kan væ-re hø-je.

De kan væ-re la-ve.

De kan væ-re gu-le. 

De kan væ-re rø-de. 

De kan væ-re grøn-ne.

De kan ha-ve man-ge far-ver.

Nog-le sy-nes, at de la-ve bi-ler er se-je. 

Nog-le sy-nes, at de hø-je bi-ler er se-je.

Nog-le bi-ler har tre hjul.

Nog-le bi-ler har fi-re hjul. 

Nog-le bi-ler har me-re end fi-re hjul.

Bi-ler kan kos-te man-ge pen-ge.

Spørgsmål

Trin 1

SP SPØRGSMÅL JA NEJ
1 Biler kan være små.
2 Alle synes, at lave biler er seje.
3 Alle biler har to hjul.
4 Biler kan kun være røde.
5 En bil kan være høj.

Trin 2

  1. Hvordan synes du, at en bil skal se ud?
  2. Hvordan kan man finde et navneord?
  3. Kan du finde de andre navneord i resten af historien?
  4. Kan du lave mindst en sætning, hvor din figur gør noget med de navneord, som du har fundet?


LÆSEHJÆLP

Hvis du kun vil se historien, så tryk på Læsehjælp herover.
Subscribe
Notificér ved
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Kommentér
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Louie Jäpelt Christensen
7 år siden

far den er good