Værktøj

Lixtalsberegner

Med dette værktøj kan du finde lixtallet for en tekst. Beregneren finder desuden ud af, hvor stor en andel af ordene, der er med i de 120 hyppigst brugte ord i dansk samt sammenholder ordene med en database af lydrette ord. [...]